บริษัท ไทยเนเจอร์ ซัพพลาย จำกัด
ได้จัดตั้งขึ้น ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะ

“ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างเสริม สนับสนุน และเติบโตไปพร้อมๆกัน”

          บริษัท ไทยเนเจอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ CO-PACKER & OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ ให้บริการผลิตและรับจ้างบรรจุประเภทอาหาร เพื่อให้บริการธุรกิจเริ่มต้นแก่ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาดโดยมีสินค้าที่จัดจำหน่ายได้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ(Brand) โดยไม่ต้องสร้างโรงงาน

          เราให้บริการผลิตอาหารและบรรจุสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับผู้บริโภคภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการผลิตและบรรจุอาหาร ชั้นนำของประเทศ เราจึงควบคุมการผลิตและบริการที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และราคายุติธรรม ให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับ SME ถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จากการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ ผลิตและบรรจุสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆจากบริษัทชั้นนำ


บริษัทยังมีบริการด้านการวิจัยและพัฒนา
( Research & Development)

          ไว้บริการลูกค้าที่ต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และยังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อตั้งต้นสูตร รวมถึงบริการขึ้นทะเบียน อย. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และบริการและการผลิตสินค้าเพื่อทดลองตลาดให้กับลูกค้า

          บริษัทมีนโยบายการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย ดังนั้นสินค้าที่ผลิตออกจากบริษัท เรามีการควบคุมการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงผลิตสินค้าสำเร็จแล้วส่งถึงลูกค้า โดยที่เราออกใบรับประกันคุณภาพที่ผ่านตรวจจาก CENTRAL LAB ให้ลูกค้าสามารถให้ความไว้วางใจในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งเราใส่ใจในการควบคุมคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ลูกค้าอย่างมั่นใจ โดยมาตรฐานการผลิตที่บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่ ระบบ GMP , HALAL ในระดับมาตรฐานสากล


 

© Thai Nature Supply Company Limited. All Rights Reserved.