ใบมีดปาดสี DTM doctor blade:

ชื่อสินค้า ใบมีดปาดสี
ยี่ห้อ DTM doctor blade
ขนาด 40 x 0.15 / 1.3 x 0.1 mm L : 100 M.
50 x 0.15 / 1.3 x 0.1 mm L : 100 M.

ใบมีดปาดสี DTM doctor blade

              DTM ใบมีดปาดสี อุปกรณ์งานพิมพ์ฟอยล์ ทำจากโลหะที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย อุปกรณ์ขบวนการแบบพิเศษ และเทคโนโลยี แบบล้ำหน้า ที่ผ่านขบวนการตรวจสอบพื้นฐาน และตรวจสอบคุณภาพขั้นสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่า มีคุณภาพและมีความคงที่ และต่อเนื่อง สินค้าชนิดนี้มีความสามารถในการนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะใช้กับหมึกที่เป็น Solvent-based หรือแบบ Water-baesd ทำให้ได้ผลงานที่น่าพึงพอใจ เราสามารถ จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ พร้อมกับการบริการต่างๆ

            ข้อแนะนำในการติดตั้ง
            สำหรับการพิมพ์แบบGravureการติดตั้งมุมสัมผัสของลูกกลิ้งยาวสำหรับกวาดน้ำที่เกินควรอยู่ที่ 55-65 องศาถ้ามุมสัมผัสน้อยเกินไป อาจทำให้หมึกพิมพ์ออกมาสีเบลอไม่ชัดเจน แต่ถ้ามุมสัมผัสมากเกินไป อาจทำให้เกิดการกระจัดกระจาย รอยขีดข่วน

             ติดต่อบริษัท หรือโรงงาน โทร 081-130-9897 /034-441-357-8 FAX 034-441-359
  

© Thai Nature Supply Company Limited. All Rights Reserved.